Лечебно-диагностични и рехабилитационни програми за паркинсоново болните

Лечебно-диагностични и рехабилитационни програми за паркинсоново болните

При провеждане на цялостния диагностично-лечебен и рехабилитационен процес на паркинсоново болните е удачен «стандартният златен път»: общопрактикуващ лекар (ОПЛ) - специалист по неврология - специалист по физикална медицина и рехабилитация (за предпочитане по неврологична рехабилитация).
Според настоящите изисквания на здравноосигурителната система ОПЛ осъществява системно наблюдение на пациентите, като задължително ги изпраща на периодични консултации с невролог (с оглед контрол на състоянието и на медикаментозната терапия) и със специалист по физикална терапия и рехабилитация (с цел провеждане на рехабилитационни мероприятия).

ЛЕКАРЯТ - СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕВРОЛОГИЯ, от диагностично-консултативен център (ДКЦ) или от консултативен кабинет на съответна специализирана болница (вече има такива, работещи по договор с НЗОК) снема подробна анамнеза на пациента, съобразявайки начина на протичане, пола, възрастта, придружаващите заболявания, фамилната обремененост и т.н. Щателният неврологичен статус ще го насочи към правилен избор на съответния антипаркинсонов медикамент/и. Специалистът-невролог притежава задълбочени познания по отношение характеристиката, етапността, усложненията и диференциално-диагностичните проблеми на ранната и късната Паркинсонова болест. Той е наясно с медикаментозното лечение на основните клинични прояви на ранния и късния Паркинсонизъм (мускулна ригидност; бради-, хипо- и олигокинезия; тремор; пулсионни феномени; психо-неврологични прояви - депресия, когнитивни разстройства, деменция) - с леводопа (Levodopa/benzerazide; Levodopa/carbidopa), допаминови агонисти (Pramipexol), Selegiline, COMT - инхибитори (Entacapone), Amantadine (Amantadine hydrochloride, Amantadin sulfat); както и с усложненията от дълготрайната Леводопа-терапия [двигателни флуктуации, дистонии и дискинезии (on-off-phenomena, wearing-off effect, акинетични кризи, freezing phenomenon; off-period dystonia, early morning dystonia; peak-dose dyskinesia, diphasic dyskinesias); невро-психична симптоматика]; с усложненията от прогресията на заболяването [епизоди на замръзване, дизавтономии (constipatio; уринарни нарушения от хиперфункция на m.detrusor vesicae urinariae или от повишен тонус на m.sphincter externus urethrae; еректилна дисфункция при мъже; ортостатична хипотония; терморегулационни смущения; сетивни нарушения; дисфагия, себорея), невропсихични смущения (когнитивни смущения, деменция, халюцинации и делири, поведенчески смущения); постурална нестабилност и падания]; а така също и със средствата за симптоматично лечение на някои прояви на късния Паркинсонизъм (като ортостатична хипотония, болки и дизестезии, артритни болки, синдром на неспокойните крака, себорея, ажитация и тревожност, страх, панически кризи, халюцинации, делири, депресивитет, нарушения на съня).

За всеки паркинсоник, и особено за пациентите с т.нар. късен Паркинсонизъм, е важно насочването за провеждане на ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - от джипито или от невролога. Специалистите по физикална медицина и рехабилитация от съответното ДКЦ, специализирани кабинети или от консултативен кабинет на съответна Специализирана болница (частно практикуващи или работещи по договор с НЗОК - по преценка на пациента) ще трябва да направят детайлен кинезиологичен анализ на пациента: физикален и функционален статус с мануално мускулно тестуване, при преценка на наличната симптоматика и отговора на съответни диагностични проби и тестове; както и щателна преценка на самостоятелността на пациента в дейностите на ежедневния живот (ДЕЖ) и на наличния рехабилитационен потенциал. Той ще прецени от какво се нуждае пациентът и ще го насочи за осъществяване на съответните физикално-терапевтични и рехабилитационни мероприятия. Във всички случаи специалистът по физикална терапия ще изработи комплексна програма, адаптирана към двигателния дефицит и нуждите на конкретния болен.

Основна роля в неврологичната рехабилитация има КИНЕЗИТЕРАПИЯТА. Тя е насочена към подобряване на мускулната сила, обема на движение и самостоятелността в дейностите на ежедневния живот на пациентите с паркинсонизъм. Кинезитерапевтичната програма включва: упражнения за гъвкавост на гръбначния стълб; дихателна гимнастика; упражнения за поддържане силата и обема на движения в горни и долни крайници; упражнения за координация; упражнения за равновесие, за стабилизиране позата и походката; прийоми за изправяне от леглото, от стола, от пода; мимическа гимнастика; упражнения за дикцията; трениране на почерка; обучение в ДЕЖ (прийоми за премествания в леглото - на гръб и встрани) и за изправяне (от леглото, от стола, от пода). Препоръките към дейностите на ежедневния живот включват: сън на ниска възглавница, четене в позиция коремен лег (лежане по корем) минимум 30 min дневно, сядане на твърд стол (не на фотьойл) с изправен гръбнак и четене с опиране на лактите върху масата (работа срещу порочната паркинсонова поза); пеене, свирене с уста, дълбоко дишане по време на разходки на чист въздух (за трениране на дихателната функция); самостоятелно обличане, плетене (за подвижност на горни и долни крайници); избягване претоварването на горни крайници (при пазаруване - покупките се поставят в количка или в раница на гърба); писане и рисуване (с дебели моливи, химикалки, четки), използване на телефон, пишеща машина и калкулатор с клавиши (за избягване на стискането на ръцете); използване на столове с твърда седалка и подлакътници, поставяне телевизора и компютърния монитор на по-висока поставка (срещу порочната PRK-поза); използване на ниски обувки или боти (с подсилен глезен, без токове, достатъчно широки на нивото на палците), вкъщи по килима или мокета - ходене с боси крака или по чорапи; ежедневни разходки по тихи и сенчести маршрути; препоръки за поставяне на перила в сервизните помещения, на по-висока тоалетна чиния, на неплъзгащи се килимчета в банята; преглъщане на слюнката при обилно слюноотделяне (вместо бърсане с кърпа). Комплексната кинезитерапевтична програма трябва да се изпълнява ежедневно, в продължение на 60 min пред огледало. Препоръчваме внедряването й в кабинетите по кинезитерапия на клиниките по неврологична рехабилитация (в болнични условия) и на медицинските центрове (в извънболничната помощ), така и ежедневно да се прилага в домашни условия.

Считаме за необходимо осъществяването на тясно сътрудничество между специалистите по физикална медицина (с техните познания в областта на кинезитерапията и рехабилитация) и тези по неврология, с цел обединяване на познанията и усилията им за постигане на по-добри терапевтични резултати при пациенти с Паркинсонова болест.

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :