Българските балнеологични курорти - центрове на ефективна рекреация и медицинска рехабилитация

Българските балнеологични курорти - центрове на ефективна рекреация и медицинска рехабилитация

Доц. д-р Марин Маринкев, Медицински университет - Пловдив, катедра по физикална медицина
Д-р Ценко Чалъков, зам.-председател на Съвета на директорите на специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс
Н.с. I ст. д-р Ивет Колева, Национална специализирана болница по физикално лечение и рехабилитация - “Овча купел”, София


България се слави като страна, богата на биоклиматични дадености и минерални води. На сравнително малката ни територия бликат над 500 минерални извора с общ дебит 31 000 л/ сек. По своята физико-химична характеристика те са най-разнообразни. Над 75% от тях са топли до горещи. Специалистите-балнеолози са на мнение, че почти всички познати видове минерални води в света имат свой аналог у нас. На много места са открити и залежи на лиманна, торфена и минерална кал с много добри лечебни свойства. Особено внимание привличат крайморските калонаходища.
За отбелязване е наличието на множество минерални извори край големите ни Черноморски курорти /Албена, Св. Константин, Варна, Златни пясъци/, с което се обогатяват оздравителните, рекреационните и лечебно-профилактичните възможности на Българското Черноморие и през неактивния курортен сезон.
Във всеки курорт се прилагат апробирани, специфични за центъра, разнообразни лечебно-профилактични методи, съобразени с фазата на болестния процес и степента на увреждане: балнеологични /вани, открити и закрити басейни, подводен масаж/; кинезитерапия; парафинови и кални апликации; инхалации; богата гама от електро- и светлолечебни процедури.


АЛБЕНА и СВЕТИ КОНСТАНТИН
Тези живописно разположени на Черно морското крайбрежие на север от Варна туристически центрове се славят не само с широката 50-60 м плажова ивица, но и с благоприятните микроклиматични характеристики пролет и есен, а така също и с находищата на термо-минерални води /с характеристика на слабо-минерализирани хидрокарбонатно-натриево-калциеви/.
И в двата курорта се повлияват блатоприятно следните нарушения:
- неспецифични хронични белодробни болести;
- сърдечно-съдови заболявания;
- функционални нарушения на централната нервна система;
- ендокринно-обменни смущения.
Курортът разполага с 980 легла в лечебни и рехабилитационни бази и легла в над 25 други хотелски комплекси.

ПОМОРИЕ
Поморие е най-популярен и модерен център за калолечение. Градът е разположен на красив вдаден в морето полуостров. Плажът е обширен, настлан с пясък, богат на желязо и манган.
Основен терапевтичен фактор е лечебната лиманна кал, която се черпи от лагунното езеро. Този природен ресурс е с най-ценни физико-химически качества в страната. Използува се и лугата под формата на компреси, инхалации и др.
Заболяванията, които се повлияват добре от пелоидотерапията са:
- опорно-двигателен апарат /артрози, артрити, периартрити, бурсити, миотендинити и пр./;
- увреди на периферната нервна система;
- андрологични и гинекологически заболявания, мъжки и женски стерилитет;
- кожни заболявания /хронични екземи, псориазис и др./.
Курартът разполага с 600 легла в лечебни и рехабилитационни бази и над 20 други частни и ведомствени хотелски комплекси.

БАНКЯ
Този курорт с национално значение се намира в близост до столицата, на надморска височина 640 м, при средна годишна температура 9,3С.
Минералната вода на курорта е с характеристика на хипертермална, слабо-минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, силициева и леко флуорна.
Курортът Банкя е профилиран предимно за лечение и рехабилитация на заболявания на сърдечно-съдовата система: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, състояние след прекаран инфаркт на миокарда, клапни пороци с недостатъчност на кръвообращението до I-ва степен, състояния след операции по повод сърдечни пороци и клапно протезиране, компенсирани форми на миокардиодистрофии, атеросклероза на малките съдове и артериити без напреднали дистрофични нарушения, тромбофлебити и флеботромбози; мозъчно-съдови заболявания. Добре се повлияват също така и функционалните нарушения на нервната система: неврози, невро-вегетативни дистонии.
Курортът разполага с 680 легла в лечебно-рехабилитационни бази и над 15 други хотелски комплекси.

ВЕЛИНГРАД
Курортът е с традиции при лечението на пациенти с:
- хронични заболявания на дихателната система, вкл. разнообразни форми на бронхиална астма;
- хронични заболявания на опорно-двигателния апарат /остеорартрози, анкилозиращ спондилоартрит, ревматоиден артрит, подзагрозен артрит, състояния след фрактури и др./ - Сярна баня и Влас в квартал Каменица;
- неврози, мигрени, неврити, посттравматологични парези;
- хронични гинекологични заболявания с последвал стерилитет;
- някои социалнозначими заболявания, като артериална хипертония, захарен диабет, възрастова остеопороза и др.
Базата има 920 легла в лечебни и рехабилитационни бази и над 18 други хотелски комплекси.

НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
Нареченските бани са утвърден балнеологичен център за профилактика, терапия и рехабилитация на:
- заболявания на обмяната на веществата /леки и средно тежки форми на захарен диабет, леки форми на тиреотоксикоза, затлъстяване/;
- функционални разстройства на централната нервна система / неврози, неврастении и неврастенни реакции при други заболявания/;
- увреди на периферната и централна нервна система;
- съдови заболявания, вкл. артериална хипертония и др.
Лечебните програми включват, освен традиционните балнеопроцедури /басейни, вани , подводен-струев масаж, перлени вани/ и съвременни методи на кинезитерапия, електролечение, акупунктура и др. Оборудвана е зала за рехабилитация на слединсултни състояния, кабинет за обучение на диабетици. С уникална апаратура се определя степента на риск при затлъстяване и се изготвят индивидуални диети и програми за отслабване. Диетичното хранене е под контрола на лекари-диабетолози.
Базата разполага с 500 легла в лечебни и рехабилитационни бази и 5 други хотелски комплекси.

b>САНДАНСКИ
Климатът е уникален - най-високата за страната средна годишва температура (14С) и най-ниска влажност (66%), висока продължителност на слънчевото греене и много малко дни с мъгла.
Градът се утвърди като най-подходящ за профилактика и лечение на:
- хронични белодробни заболявания, инфекциозно-алергична и смесена форма на бронхиална астма, алергичен риносинуит при деца и възрастни;
- заболявания на опорно-двигателния апарат;
- периферно-нервни увреди.
Съгласно индикациите на курорта, широко са застъпени: слънчево-въздушни бани, климато-теренни разходки, различни форми на дихателна гимнастика и други форми на кинезитерапия, инхалации с минерална вода и разнообразни електролечебни процедури.
Курортът разполага с 1050 легла в лечебни и рехабилитационни бази и други хотелски комплекси.

ХИСАР
Този курорт с хилядолетна история, използуван още от древните траки и римляни, е разположен в южните склонове на Средна гора на 530 м надморска височина, на 40 км северно от Пловдив.
Водите са с доказани възможности предимно за питейно балнеолечение на:
- бъбречно-урологични заболявания
/бъбречно-каменна болест, хроничен пиелонефрит и различни вторични нефропатии при подагра и диабет и др./;
- заболявания на стомашно-чревния тракт /хронични гастродуоденити, язва, след оперативни състояния, жлъчно-чернодробни възпаления и дискинезии, чревни дискинезии др./;
- обменни заболявания /метаболитен синдром, захарен диабет/;
- заболявания на опорно-двигтелния апарат.
Лечението включва, освен питейното балнеолечение, така също и диетолечение и външно използуване на мин. води и различни кинезитерапевтични и балнеокинезитерапевтични процедури.
Курортът разполага с 1400 легла в лечебни и рехабилитационни бази и над 12 други ведомствени и частни хотелски комплекси.

МОМИН ПРОХОД
Климатът е умерено-континентален с подпланински и долинен характер.
Минералната вода е хипертермална слабо минерализирана, сулфатно-натриева-силициева и радиоактивна, дължаща се на съдържащия се радон.
Биоклиматичните дадености са утвърдили курорта като значим лечебно-рехабитационен център за заболявания на:
- периферната нервна система /неврити, полиневрити, плексити, радикулити, вибрационна болест/;
- централната нервна система /детски церебрални парализи, полиомиелит, състояния след менингоенцефалити и др/, оперативни корекции на деформации и контрактури при ДЦП, както и провеждане на психо-педагогическа рехабилитация и социална адаптация на такива деца ;
- заболявания на диханелната система, вкл. хронични риносинуити, фарингити, бронхиална астма;
- псориазис, невродермити, екземи и др.
Курортът разполага със 450 легла в лечебната и рехабилитационна база.

ВЪРШЕЦ
Профилиран е в лечението и рехабилитацията на:
- функционални нарушения на нервната система;
- сърдечно-съдови заболявания;
- ендокринно-обменни нарушения;
- състояния след реконвалесценция;
- заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система;
- гастро-интестинални смущения.
Курортът разполага с 470 легла в лечебни и рехабилитационни бази и легла в 3 други хотелски комплекси.

Доц. Д-р Марин Маринкев, д-р Ценко Чалъков,
д-р Ивет Колева


********

ДАКЕР ЕООД Ви кани да се включите в предстоящото издание на тема: ''Минералните води и центровете за балнеолечение на България''.

За повече подробности натиснете ТУК

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :