Онкологичните заболявания: проблеми и перспективи

Онкологичните заболявания: проблеми и перспективи

Само преди 3-4 десетилетия регистрирахме годишно около петнадесет хиляди новозаболели от ракови заболявания. Сега цифрата е удвоена, а предишната цифра вече се отнася за починалите от рак за една година. Това са жителите на цяло не малко селище. Но онова, което най-много ни отдалечава от развитите страни, е стадият, когато заболяването бива открито и започва лекуване. Тук има разлики в пъти и докато запуснатият рак на гърдата или маточната шийка у жената е рядко срещано явление в тези страни, то у нас това явление бележи непрекъснато нарастване през последните години.

Това е част от картината, която прави раковите заболявания много серизен проблем в наше време и за нашето общество.
За съжалене, ракът все повече става приоритетен проблем за всички развити общества. Това за първи път беше много категорично декларирано през изтеклата година от ръководителите на СЗО и Международната организация за борба с рака в основно печатно издание на тези организации. Защо е така?

Защото не всичко за същността на това заболяване е разкрито от науката, макар през последните 20-25 години да беше постигнат невероятен напредък. Вече се знае точното място на тези заболявания - генетичният апарат на клетката! Но това далеч не означава, че е намерен начинът за предотвратяване или за лесно лечение.
На второ място, с голяма острота стои конфликтът между основните причинни или етиологични фактори и съвременният стил на живот и поведение. Тютюнопушенето, небалансираното хранене, обездвижването, стресът и сексуалната разпуснатост са основните причинни фактори, а те се проявяват с пълна сила и за българското общество, особено през последните десетилетия.

Ракът не е единственото заболяване. Това е процес, който намира израз в над 100-150 заболявания - това са различните локализации на заболяването. Всички те имат своята специфика и особености във всичко - причинни фактори, възможности за откриване, лечение, инвалидизация и т.н. Това прави онкомедицината една от най-трудните, отговорни и интересни от професионална гледна точка раздели на медицинската теория и практика. Онкологичните заболявания следва да бъдат третирани съгласно онези правила, които цивилизованият свят е формулирал като онкологична доктрина. Всяко отклонение от тази доктрина се наказва жестоко.

Интересно е, че в страните с най-развита и богата медицина все повече най-голямо внимание се обръща на предотвратяване на развито и напреднало заболяване. Това доведе до утвърдилата се система за скринингови профилактични прегледи. За млечна жлеза при жената и за женски генитали тези прегледи са вече утвърдена практика за всяка цивилизована страна. Правят се прегледи и на определени групи за рак на простатата, на дебелото черво, на белия дроб, а в страни като Япония - на стомаха и пр. Всяка страна моделира тази своя политика и практика, съобразно изразената патология и възможности. Трудно е обаче да се посочат други страни като нашата, в които изградена и работеща система за скрининг да бъде унищожена. Последствията стават все по-ясни, защото ние вървим към първото място по честота на развития рак на маточната шийка.

Светът измина дълъг път в усилията да се създаде най-ефективна здравеопазна система за раковите заболявания. Най-рано във Франция беше създадена мрежа от специализирани онкоцентрове. Последваха я страните от СИВ, а през 1971 г. президентът Никсън подписа указ за изграждане грандиозна по своето финансиране програма за борба с рака в САЩ. Оттогава и досега всички развити страни създават свои специализирани лечебно-диагностични и профилактични онкоцентрове. За половин столетие ние имаме такава мрежа, представена от 13 регионални диспансери и един Научен институт, сега болница. Трябва да престанат опитите за премахване на тази мрежа, а да се осигури най-хармоничното й сътрудничество с всички звена на здравеопазната система и особено с фамилните лекари, академичните и университетските центрове, водещите специалисти в различните райони на страната. На всеки български гражданин, при най-малки съмнения за онкологично заболяване, трябва да се осигури бърз и безконфликтен достъп до подходящия специалист. Здравноосигурителната каса все повече включва изградената онкологична мрежа във финансираните от нея дейности и това е съвсем правилно.

Онкопрофилактиката обаче следва да бъде и в бъдеще една от основните грижи на държавата и нейните специализирани структури и дейности - прозводства, санитарен контрол, скрнинг и т.н.
Накрая, нека не се забравя, че България е с едни от първите национални онкорегистри и всяка тенденция за успех или неблагополучие може да бъде регистрирана и оценена. А такава практика все повече се налага в поведението на страните от Европейската общност и международните здравни организации.

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :