СПИН – световен проблем

СПИН – световен проблем

През 1981 год. бяха регистирани няколко души със заболявания, дължащи се на тежко засягане на имунната система, прогресиращо влошаване и впоследствие с фатален край.
През 1983 год. се изолира инфекциозният агент, който лежи в основата на тежкия имунен дефицит, от проф. Люк Монтание в Института “Пастьор” и колектив от американски лекари, ръководен от д-р Роберт Гало. Доказа се, че се касае за човешки ретровирус с определено въздействие върху Т-хелперните левкоцити Т4, познати като CD4 + Т лимфоцити. При тяхното увреждане се постига нарушаване на регулацията на имунните фактори с последващо увреждане на функциите им.

Към края на 2002 год. пандемията от НIV обхвана над 40 мил. човека, като ежедневно се заразяват около 16 000 души. Само през 2001 година заразените са 5 милиона. Особено широко разпространение има епидемичният процес в районите на субекваториална Африка, както и в много други страни в Европа, Азия, Америка. Прави впечатление бързо увеличаващият се брой на заразените в страните от бившия социалистически лагер - най-вече Украйна и Русия.
В България за периода от 1986 г. - 2001 г. регистрираните заразени са около 400, като средно новорегистрираните пациенти за едногодишен период са около 40. Основна част от тях са заразени при хетеросексуални контакти. Значително по-малък процент са инфектираните при венозните наркомани, при кръвопреливане на кръв или кръвни продукти, както и при деца, заразени по т.н. вертикален път - серопозитивна майка - дете.

От четири години в страната се провежда антиретровирусна терапия, включваща три или повече антиретровирусни средства. Успоредно с това се извършва мониториране по клинични, имунологични и вирусологични показатели, даващи възможност за отчитане на ефекта от терапията и развитието на болестния процес.

Изхождайки от факта, че антиретровирусната терапия не води до пълно елиминиране на причинителя, основните насоки в борбата срещу СПИН са свързани с недопускане заразяването посредством спазването на определени принципи:
• протектиране на сексуалните контакти (кондом);
• избягване на многократно използване на игли и спринцовки при венозните наркомани;
• изследване на донорската кръв;
• недопускане на пропуски в стерилизацията;
• профилактиране на бременни и деца;
• широка здравна просвета, особенно при по-младите възрастови групи.

Само при стриктното спазване на тези изисквания съществува реална възможност за ограничаване епидемичното разпространение на човешки имунодефицитен вирус.

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :