Контакти

Как да ни намерите

ИК ДАКЕР ЕООД

София, 1202

бул. Мария Луиза 127 ет. 1

тел.: 02 / 832 11 32

www.rikdaker.biz