Помощни звена, сдружения, асоциации, фондации и др.