ВИП МЕД

ВИП МЕД

Специализирана извънболнична медицинска и стоматологична помощ
1. Общомедицински консултации
2. Специализирана диагностика, лечение и рехабилитация на болни в областта на:
- вътрешните болести
- белодробните заболявания и бронхологията
- кардиологията и ревматологията
- ортопедията и травматологията
- алергологията
- неврологията
- акушерството и гинекологията
- урологията
- проблемите на имунната система /в т.ч.– и противогрипна имунизация/
- УНГ
- очните заболявания
- кожно-венерологическите и др. болести
- насочена терапия на бактериални инфекции /след изследване/
- детски болести
3. Клинична лаборатория и параклинични изследвания
4. Специализирана доболнична хирургическа помощ ( амбулаторна, операционна и превързочна) в т.ч. – и амбулаторна очна хирургия и лазерна коагулация на заден очен сегмент
5. Специализирана стоматологична помощ
6. Специализирано обслужване по трудова медицина
Свободен платен прием незабавно, без чакане!

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :