"ЗОФ Медико21" АД

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПАКЕТИ:
1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
2. Извънболнична медицинска помощ
3. Болнична медицинска помощ
4. Комбинирана медицинска помощ
5. Стоматологична помощ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “СОФИЯ 2000” ООД
1202 София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 92, ет. 1, 4

Специалисти:
Кардиология
Ендокринология
Психиатрия
Неврология
Вътрешни болести
Дерматовенерология
Педиатрия
Гастроентерология
Урология
Акушерство и гинекология
Мамология
Репродуктивно здраве

Съвременна апаратура:
√ ЕКГ, ехография
√ термо- и електро-коагулация
√ дензитометрия
√ холтерен мониторинг

Договор с НЗОК

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :