“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” ЕООД- УНИВЕРСИТЕТСКА

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” ЕООД- УНИВЕРСИТЕТСКА

В болницата се лекуват болни със заболявания в лицево-челюстната област.
Извършват се операции след травми, при онкологични и възпалителни заболявания, пластични и реконструктивни операции на лицето.
Осигурява консултация от републикански специалисти и работи съобразно правилата за добра медицинска практика.

Болницата е достъпна за всички желаещи да получат високо квалифицирана и екзактна медицинска помощ.

В нея се обучават студенти и специализанти по специалността “Стоматологична и лицево-челюстна хирургия”.

Болницата е единствената в страната, специализирана в лечението на хирургичните заболявания в лицево-челюстната област.

Болницата оказва спешна помощ през 24-те часа на денонощието 365 дни в годината.

Разкрит е детски сектор, където се лекуват деца с вродени аномалии в
лицево-челюстната област.

В болницата са открити VIP стаи.

Болницата работи по договор с НЗОК.
В болницата работят изтъкнати специалисти в областта на “лицево-
челюстната хирургия” като:
доц. Нели Илиева, доц. Емил Георгиев, гл.ас. Антон Джоров, гл.ас. Румен Величков, д-р Лъчезар Стефанов, д-р Мария Иванова, д-р Павел Станимиров, д-р Лиляна Димитрова, д-р Богдана Ангелова, д-р Светослав Славков, д-р Генади Генадиев, д-р Веселин Николов, д-р Петър Полихронов.

Управител на “СБАЛ по ЛЧХ” ЕООД е д-р РОСЕН ГОСПОДИНОВ КОЛАРОВ, със специалност “Лицево-челюстна хирургия”.

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :