УМБАЛ Света Анна

Болницата е разположена в източния район на столицата на България - град София. Разполага с 417 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 920 души персонал. От тях 222 са лекари, 19 души са с висше немедицинско образования - инженери, икономисти, биохимици и др., бакалаври по медицина и среден медицински персонал 409 броя, санитари и друг персонал 270 души. Сред висшия медицински персонал са 20 професори и доценти, над 35 с други научни звания и над 28 са с научни степени доктор по медицина и доктор на медицинските науки.

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :