Национален институт по спешна медицина Пирогов

Национален институт по спешна медицина Пирогов

Национален институт по спешна медицина Пирогов

Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина /МБАЛСМ/ "Н.И.Пирогов"

Изпълнителен Директор: ст.н.с ІІ ст.д-р Спас Спасков, дм;
Председател на борда: ст.н.с.ІІ ст. д-р Е.Таков, дмн;
Зам. председател: ст.н.с.І ст. д-р Милан Миланов, дмн

Функции: Диагностична, лечебна, консултативна, учебно-преподавателска, научна,
методична, спешна медицина.

Болнични легла: 1005

Клиники и самостоятелни отделения: 26

Параклинични звена: 10

Административно-стопански служби: 6

Кадри: лекари ординатори - 361, научни работници - 121, медицински специалисти - 1 025, други - 882

Лекари със специалност: /една и повече/ - 90 %

Хабилитирани лица: • Доктори по медицина - 48; доктори на мед. науки - 10;
• Ст.н.с. I ст. - 9
• Ст.н.с. II ст. - 36
• Научен съвет с право на избор на хабилитирани лица по 5 научни специалности.

Организация на работа: 24 часов непрекъснат прием на пациенти

Дейност: Средно годишно преминали пациенти: в стационар - 27 000, в амбулатория 300 000

Обучавани лекари за 1 година около 700 по линия на СДО

Обучавани доктуранти за 1 година 11

Статут на Университетска болница Решение No 644 на МС от 17.09. 2001

Основен партньор на СЗОК 30 клинични пътеки по НРД 2002

  • Тагове :
  • #
  • Сподели :