начало
контакти
реклама
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

в описание
в адреси
работи със Здравна каса
 град:
 
 
 
 
 
НАЧАЛО -> София -> 24-часова помощ -> 24-часова медицинска помощ -> Назад

Национален институт по спешна медицина Пирогов Национален институт по спешна медицина Пирогов
Адрес: София, бул. Ген. Тотлебен 21


Телефон: 02/ 915 4213

Национален институт по спешна медицина Пирогов Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина /МБАЛСМ/ "Н.И.Пирогов"

Изпълнителен Директор: ст.н.с ІІ ст.д-р Спас Спасков, дм;
Председател на борда: ст.н.с.ІІ ст. д-р Е.Таков, дмн;
Зам. председател: ст.н.с.І ст. д-р Милан Миланов, дмн

Функции: Диагностична, лечебна, консултативна, учебно-преподавателска, научна,
методична, спешна медицина.

Болнични легла: 1005

Клиники и самостоятелни отделения: 26

Параклинични звена: 10

Административно-стопански служби: 6

Кадри: лекари ординатори - 361, научни работници - 121, медицински специалисти - 1 025, други - 882

Лекари със специалност: /една и повече/ - 90 %

Хабилитирани лица: • Доктори по медицина - 48; доктори на мед. науки - 10;
• Ст.н.с. I ст. - 9
• Ст.н.с. II ст. - 36
• Научен съвет с право на избор на хабилитирани лица по 5 научни специалности.

Организация на работа: 24 часов непрекъснат прием на пациенти

Дейност: Средно годишно преминали пациенти: в стационар - 27 000, в амбулатория 300 000

Обучавани лекари за 1 година около 700 по линия на СДО

Обучавани доктуранти за 1 година 11

Статут на Университетска болница Решение No 644 на МС от 17.09. 2001

Основен партньор на СЗОК 30 клинични пътеки по НРД 2002

 
 
 
 
 
 

Национален справочник "Къде да се лекуваме, къде да релаксираме"
ДАКЕР ЕООД, 2010 ©