Специализирани болници за лекуване, продължително лечение и р-я